ERST KARIMNAGAR DIST SCHOOL SSC TIMETABLE NOT ENTERED TEACHERS LIST

ZPHS UPPERAMALLIALA, MANDAL - GANGADHARA
S No EmpID Name Designation
1 1523654 SHYAMSUNDER SA(Social)
2 1518321 HARISHANKAR SA(Hindi)
3 1517469 K VENU GOPALA SHARMA SA(Telugu)