ERST KARIMNAGAR DIST SCHOOL SSC TIMETABLE NOT ENTERED TEACHERS LIST

ZPHS DEVARAM PALLY, MANDAL - KATARAM
S No EmpID Name Designation
1 1527670 SRINIVAS SA(Maths)
2 1530412 SHARADA SA(Social)
3 1534533 SHANKARAIAH SA(Eng)
4 1548078 SAMPATH SA(Phy Sci)
5 1532863 SHARADA LP(Hin)
6 851318 SADAIAH SA(Bio Sci)