ఉపాధ్యాయులకు,మండల విధ్యాధికారి / ప్రధానోపాధ్యాయులకు  సూచనలు*** CHANGED SCHEDULE FOR INSPIRE AWARD EXHIBITION >>>> PEDDAPALLI DIVISION : 21st AUGUST TO 23rd AUGUST >>>> JAGITIAL DIVISION : 22nd AUGUST TO 24th AUGUST...DEO KNR ****
 

KARIMNAGAR DIST PAY PARTICULARS ENTRY SO FAR

Sl. No.

Name of the Mandal PAY PARTICULARS TOTAL Employee DB TOTAL
58  --------------Select Mandal--------------  2  
BEJJANKI  208  212  
BHEEMDEVERAPALLY  229  233  
BOINPALLY  169  172  
CHANDURTHI  194  194  
CHIGURUMAMIDI  170  172  
CHOPPADANDI  167  167  
DHARMAPURI  292  300  
DHARMARAM  227  227  
ELIGAID  86  89  
10  ELKATHURTHY  172  172  
11  ELLANTHAKUNTA  237  238  
12  GAMBHIRAOPET  215  217  
13  GANGADHARA  189  190  
14  GOLLAPALLY  239  239  
15  HUSNABAD  349  352  
16  HUZURABAD  248  255  
17  IBRAHIMPATNAM  197  197  
18  JAGTIAL  481  483  
19  JAMMIKUNTA  358  362  
20  JULAPALLY  123  122  
21  KAMALAPUR  232  236  
22  KAMANPUR  245  245  
23  KARIMNAGAR  634  647  
24  KATARAM  169  169  
25  KATHALAPUR  190  191  
26  KODIMIAL  190  190  
27  KOHEDA  241  240  
28  KONARAOPET  237  238  
29  KORATLA  282  282  
30  MAHADEVPUR  179  182  
31  MAHAMUTHARAM  108  108  
32  MALHAR RAO  119  118  
33  MALLAPUR  180  178  
34  MALLIAL  196  196  
35  MANAKONDUR  261  263  
36  MANTHANI  230  230  
37  MEDIPALLY  213  215  
38  METPALLY  213  219  
39  MUSTHABAD  203  205  
40  MUTHARAM ( MNT)  132  135  
41  ODELA  162  162  
42  PEDDAPALLY  363  364  
43  PEGADAPALLY  203  203  
44  RAIKAL  250  250  
45  RAMADUGU  150  152  
46  RAMAGUNDAM  418  460  
47  SAIDAPUR  174  175  
48  SARANGAPUR  229  229  
49  SHANKARAPATNAM  181  181  
50  SIRICILLA  419  417  
51  SRIRAMPUR  203  204  
52  SULTHANABAD  238  239  
53  THIMMAPUR  228  228  
54  VEENAVANKA  200  202  
55  VELGATOOR  258  258  
56  VEMULAWADA  272  274  
57  YELLAREDDYPET  294  294  
TOTAL 13246 13374 

**మీ యొక్క ఎంప్లాయ్ ట్రెజరీ ఐడి నంబర్ (7 అంకెలు) ద్వారా మీ వివరాలు సరిచూసుకొని ఏమైనా తప్పులు ఉన్నచో వెంటనే మండల పరిధిలోని ఉపాధ్యాయులు మండల విధ్యాధికారి ద్వారా ఉన్నత పాఠశాల ఉపాధ్యాయులు వారి ప్రధానోపాధ్యాయుల ద్వారా సరిచేయించుకోగలరు.
**ఉపాధ్యాయుల సమాచారములలో ఏమైనా తప్పులు ఉన్నచో సంబందిత ఉపాధ్యాయుడమరియు వారి మండల విధ్యాధికారి/ప్రధానోపాధ్యాయుడపూర్తి భాద్యులు.
** వెబ్ సైట్ నందు పొందుపరచిన వివరములు పుర్తిగా మండల విధ్యాధికారి/ప్రధానోపాధ్యాయుల ద్వారా మాత్రమె ఆన్ లైన్ చేయబడినవి అట్టి సమాచారములలో ఎవరైనా ఉపాధ్యాయుని వివరములు తప్పుడు సమాచారము అని తెలిసినచొ వెంటనే జిల్లా విధ్యాధికారి గారికి లిఖితపూర్వకముగా తెలియచేయగలరు.
** ఉపాధ్యాయుల వివరములు, క్యాడర్ వివరములు, పాఠశాల వివరాలలో స్కూల్ కొడ్ తప్పనిసరిగా 2803 తో మొదలైయే U-DISE కోడ్ మాత్రమే వేయవలెను.
**మీ మండలము / పాఠశాల నుండి బదిలి లేదా ప్రమోషన్ పొందిన ఉపాధ్యాయులను మండల విధ్యాధికారి / ప్రధానోపాధ్యాయులు మీ లాగిన్ లోని Transfer Employee ద్వారా మాత్రమే వారి ప్రస్తుత పాఠశాలకు మార్చవలెను. ఎట్టి పరిస్తితుల్లో వారి వివరములDelete  చేయకూడదు.
 
 
 
 
 
cannot connect to server