ఉపాధ్యాయులకు,మండల విధ్యాధికారి / ప్రధానోపాధ్యాయులకు  సూచనలు
 

KARIMNAGAR DIST PAY PARTICULARS ENTRY SO FAR

Sl. No.

Name of the Mandal PAY PARTICULARS TOTAL Employee DB TOTAL
58  --------------Select Mandal--------------  5  
BEJJANKI  208  212  
BHEEMDEVERAPALLY  195  234  
BOINPALLY  167  172  
CHANDURTHI  194  196  
CHIGURUMAMIDI  169  172  
CHOPPADANDI  166  167  
DHARMAPURI  268  300  
DHARMARAM  227  227  
ELIGAID  86  89  
10  ELKATHURTHY  171  172  
11  ELLANTHAKUNTA  237  237  
12  GAMBHIRAOPET  212  214  
13  GANGADHARA  187  190  
14  GOLLAPALLY  239  239  
15  HUSNABAD  323  351  
16  HUZURABAD  193  256  
17  IBRAHIMPATNAM  196  197  
18  JAGTIAL  477  483  
19  JAMMIKUNTA  271  361  
20  JULAPALLY  118  122  
21  KAMALAPUR  208  238  
22  KAMANPUR  242  246  
23  KARIMNAGAR  496  648  
24  KATARAM  169  169  
25  KATHALAPUR  190  191  
26  KODIMIAL  190  190  
27  KOHEDA  160  241  
28  KONARAOPET  236  239  
29  KORATLA  283  283  
30  MAHADEVPUR  176  182  
31  MAHAMUTHARAM  106  108  
32  MALHAR RAO  118  118  
33  MALLAPUR  170  181  
34  MALLIAL  196  196  
35  MANAKONDUR  224  266  
36  MANTHANI  230  230  
37  MEDIPALLY  213  215  
38  METPALLY  213  219  
39  MUSTHABAD  184  205  
40  MUTHARAM ( MNT)  115  135  
41  ODELA  157  162  
42  PEDDAPALLY  363  364  
43  PEGADAPALLY  200  203  
44  RAIKAL  245  251  
45  RAMADUGU  150  152  
46  RAMAGUNDAM  395  460  
47  SAIDAPUR  174  175  
48  SARANGAPUR  229  230  
49  SHANKARAPATNAM  180  182  
50  SIRICILLA  164  420  
51  SRIRAMPUR  203  204  
52  SULTHANABAD  216  239  
53  THIMMAPUR  228  228  
54  VEENAVANKA  175  203  
55  VELGATOOR  259  258  
56  VEMULAWADA  264  275  
57  YELLAREDDYPET  294  294  
TOTAL 12319 13396 

**మీ యొక్క ఎంప్లాయ్ ట్రెజరీ ఐడి నంబర్ (7 అంకెలు) ద్వారా మీ వివరాలు సరిచూసుకొని ఏమైనా తప్పులు ఉన్నచో వెంటనే మండల పరిధిలోని ఉపాధ్యాయులు మండల విధ్యాధికారి ద్వారా ఉన్నత పాఠశాల ఉపాధ్యాయులు వారి ప్రధానోపాధ్యాయుల ద్వారా సరిచేయించుకోగలరు.
**ఉపాధ్యాయుల సమాచారములలో ఏమైనా తప్పులు ఉన్నచో సంబందిత ఉపాధ్యాయుడమరియు వారి మండల విధ్యాధికారి/ప్రధానోపాధ్యాయుడపూర్తి భాద్యులు.
** వెబ్ సైట్ నందు పొందుపరచిన వివరములు పుర్తిగా మండల విధ్యాధికారి/ప్రధానోపాధ్యాయుల ద్వారా మాత్రమె ఆన్ లైన్ చేయబడినవి అట్టి సమాచారములలో ఎవరైనా ఉపాధ్యాయుని వివరములు తప్పుడు సమాచారము అని తెలిసినచొ వెంటనే జిల్లా విధ్యాధికారి గారికి లిఖితపూర్వకముగా తెలియచేయగలరు.
** ఉపాధ్యాయుల వివరములు, క్యాడర్ వివరములు, పాఠశాల వివరాలలో స్కూల్ కొడ్ తప్పనిసరిగా 2803 తో మొదలైయే U-DISE కోడ్ మాత్రమే వేయవలెను.
**మీ మండలము / పాఠశాల నుండి బదిలి లేదా ప్రమోషన్ పొందిన ఉపాధ్యాయులను మండల విధ్యాధికారి / ప్రధానోపాధ్యాయులు మీ లాగిన్ లోని Transfer Employee ద్వారా మాత్రమే వారి ప్రస్తుత పాఠశాలకు మార్చవలెను. ఎట్టి పరిస్తితుల్లో వారి వివరములDelete  చేయకూడదు.
 
 
 
 
 
cannot connect to server