ఉపాధ్యాయులకు,మండల విధ్యాధికారి / ప్రధానోపాధ్యాయులకు  సూచనలు
 

KARIMNAGAR DIST PAY PARTICULARS ENTRY SO FAR

Sl. No.

Name of the Mandal PAY PARTICULARS TOTAL Employee DB TOTAL
58  --------------Select Mandal--------------  1  
BEJJANKI  208  212  
BHEEMDEVERAPALLY  93  233  
BOINPALLY  167  173  
CHANDURTHI  194  196  
CHIGURUMAMIDI  169  172  
CHOPPADANDI  166  167  
DHARMAPURI  267  300  
DHARMARAM  220  227  
ELIGAID  86  89  
10  ELKATHURTHY  169  171  
11  ELLANTHAKUNTA  237  237  
12  GAMBHIRAOPET  209  217  
13  GANGADHARA  162  190  
14  GOLLAPALLY  239  239  
15  HUSNABAD  227  351  
16  HUZURABAD  159  257  
17  IBRAHIMPATNAM  175  197  
18  JAGTIAL  477  483  
19  JAMMIKUNTA  265  361  
20  JULAPALLY  118  122  
21  KAMALAPUR  183  238  
22  KAMANPUR  242  246  
23  KARIMNAGAR  446  648  
24  KATARAM  70  169  
25  KATHALAPUR  190  191  
26  KODIMIAL  190  190  
27  KOHEDA  123  241  
28  KONARAOPET  227  239  
29  KORATLA  281  283  
30  MAHADEVPUR  141  185  
31  MAHAMUTHARAM  98  106  
32  MALHAR RAO  110  118  
33  MALLAPUR  170  182  
34  MALLIAL  194  196  
35  MANAKONDUR  209  266  
36  MANTHANI  230  230  
37  MEDIPALLY  213  215  
38  METPALLY  213  219  
39  MUSTHABAD  93  205  
40  MUTHARAM ( MNT)  110  135  
41  ODELA  157  162  
42  PEDDAPALLY  356  364  
43  PEGADAPALLY  199  203  
44  RAIKAL  237  251  
45  RAMADUGU  146  152  
46  RAMAGUNDAM  388  460  
47  SAIDAPUR  174  175  
48  SARANGAPUR  192  232  
49  SHANKARAPATNAM  179  182  
50  SIRICILLA  140  420  
51  SRIRAMPUR  203  204  
52  SULTHANABAD  216  239  
53  THIMMAPUR  223  228  
54  VEENAVANKA  166  203  
55  VELGATOOR  257  258  
56  VEMULAWADA  185  274  
57  YELLAREDDYPET  294  294  
TOTAL 11452 13398 

**మీ యొక్క ఎంప్లాయ్ ట్రెజరీ ఐడి నంబర్ (7 అంకెలు) ద్వారా మీ వివరాలు సరిచూసుకొని ఏమైనా తప్పులు ఉన్నచో వెంటనే మండల పరిధిలోని ఉపాధ్యాయులు మండల విధ్యాధికారి ద్వారా ఉన్నత పాఠశాల ఉపాధ్యాయులు వారి ప్రధానోపాధ్యాయుల ద్వారా సరిచేయించుకోగలరు.
**ఉపాధ్యాయుల సమాచారములలో ఏమైనా తప్పులు ఉన్నచో సంబందిత ఉపాధ్యాయుడమరియు వారి మండల విధ్యాధికారి/ప్రధానోపాధ్యాయుడపూర్తి భాద్యులు.
** వెబ్ సైట్ నందు పొందుపరచిన వివరములు పుర్తిగా మండల విధ్యాధికారి/ప్రధానోపాధ్యాయుల ద్వారా మాత్రమె ఆన్ లైన్ చేయబడినవి అట్టి సమాచారములలో ఎవరైనా ఉపాధ్యాయుని వివరములు తప్పుడు సమాచారము అని తెలిసినచొ వెంటనే జిల్లా విధ్యాధికారి గారికి లిఖితపూర్వకముగా తెలియచేయగలరు.
** ఉపాధ్యాయుల వివరములు, క్యాడర్ వివరములు, పాఠశాల వివరాలలో స్కూల్ కొడ్ తప్పనిసరిగా 2803 తో మొదలైయే U-DISE కోడ్ మాత్రమే వేయవలెను.
**మీ మండలము / పాఠశాల నుండి బదిలి లేదా ప్రమోషన్ పొందిన ఉపాధ్యాయులను మండల విధ్యాధికారి / ప్రధానోపాధ్యాయులు మీ లాగిన్ లోని Transfer Employee ద్వారా మాత్రమే వారి ప్రస్తుత పాఠశాలకు మార్చవలెను. ఎట్టి పరిస్తితుల్లో వారి వివరములDelete  చేయకూడదు.
 
 
 
 
 
cannot connect to server