కరీంనగర్ జిల్లా విద్యాశాఖ వెబ్ సైట్ కొన్ని సాంకేతిక కారణాల వలన ఎలాంటి సమాచారం అందులో ఓపెన్ అవటం లేదు. వీలైనంత త్వరగా మళ్లీ వెబ్ సైట్ అందుబాటులోకి వస్తుందని గమనించగలరు.